www.verhmrada.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Неділя, 27 травня 2018 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
м.Верхньодніпровськ >> Бюджет міста
Про міський бюджет на 2011 рік
Версія для друку Написати листа

2УКРАЇНА

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про міський бюджет на 2011 рік

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, „Про Державний бюджет України на 2011 рік”, ураховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань планування фінансів та бюджету міської ради та на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2011 рік у сумі 6 694 500 грн.

Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити у сумі 5 784 100 грн., спеціального фонду міського бюджету – 910 400 грн, у тому числі бюджету розвитку – 504 000 грн.. (додаток №1).


2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2011 рік у сумі 6 694 500 грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 5 784 100 грн., та видатків спеціального фонду бюджету – 910 400 грн. за тимчасовою класифікацією видатків (додаток №2) та головними розпорядниками коштів (додаток №3).

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 20,0 тис.грн.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток №4) на 2011 рік:
по загальному фонду :

- дотація вирівнювання, що одержується з районного бюджету у сумі 92 500 грн.;

-субвенція, на виконання власних повноважень, територіальних громад, сіл, селищ, міст та їх об’єднань до районного бюджету у сумі 100 000 грн.

5. Надати право голові міської ради у процесі виконання міського бюджету протягом бюджетного року здійснювати своїми розпорядженнями, з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради, перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень по відповідній галузі видатків за загальним та спеціальним фондами міського бюджету з внесенням відповідних змін до додатків рішення міської ради та переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку.

6. Затвердити перелік об’єктів (додаток №5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

поточні трансферти населенню (код 1340);
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 1320).

8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 1 609 550 грн. (додаток № 6).

9. Розпорядникам коштів міського бюджету:
9.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;
9.2. Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань;
9.3. При виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг;
9.4. Взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, забезпечити повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.


10. Згідно зі статтями 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, які в обов’язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

11. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійно діючу комісію з питань планування фінансів та бюджету.
Міський голова Г.М.Лебідь

м. Верхньодніпровськ

від 31 грудня 2010 року

№ 42-4/VIВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

П'ятого скликання
Шістдесят сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я
МІСЬКОЇ РАДИ
Про внесення змін до рішення міської ради
від 31 грудня 2010 року № 42 -4 /VІ” « Про міський бюджет на 2011 рік».

Відповідно до Конституції України, керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про Державний бюджет України на 2011 рік” та Бюджетним кодексом України міська рада вирішила:
1. Затвердити розпорядження голови міської ради №6 від 26 січня 2011 р., №14 від 09 лютого 2011 р., №21 від 28 лютого 2011 р. “Про внесення змін до рішення міської ради від 31 грудня 2010 року № 42 -4 /VІ” « Про міський бюджет на 2011 рік».
2. Внести зміни до рішення міської ради „Про затвердження міського бюджету на 2011 рік” від 31 грудня 2010 року № 42 -4/VІ (з урахуванням внесених змін)
2.1. У пункті 2:
Цифри:
«6 694 500,00»,«5 784 100,00», «910 400,00».
Замінити відповідно цифрами
«6 999 400,00», «5 916 855,00», «1 082 545,00».
2.2. Рішення доповнити пунктом 3 такого змісту: «Установити профіцит міського бюджету в сумі 132 755 грн.»:
- загального фонду профіцит міського бюджету в сумі 145 996 грн., напрямком використання, якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 7).
Установити дефіцит загального фонду у сумі 278 751 грн., джерелом покриття, якого визначити вільний залишок загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2011 р. (додаток 7).
2.3. Рішення доповнити пунктом 4 такого змісту: «Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 145 996 грн., джерелом покриття, якого визначити:
- надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 145 996 грн. (додаток7)».
2.4. Пункти 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 вважати відповідно пунктами 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.
2.5. Пункт 4 доповнити словами та цифрами: «Субвенція з місцевого бюджету районному бюджету на виконання проекту «Створення на базі Верхньодніпровського палацу дитячої та юнацької творчості центру дозвілля для дітей та молоді» у сумі 10 000 грн.
2.6. Пункт 8 цифри «1 609 550,00» замінити відповідно цифрами «1 858 535,00».

3. Внести зміни до додатків 2,3,4,5,6, викласти їх в редакції згідно з додатками 2,3,4,5,6 та доповнити додаток 7.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування фінансів та бюджету.Міський голова Г. Лебідь

м.Верхньодніпровськ
від 03.03.2011 року
№ 67 -5 /VІ


ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Шосте скликання
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я
МІСЬКОЇ РАДИ
Про внесення змін до рішення міської ради
від 31 грудня 2010 року № 42 -4 /VІ” « Про міський бюджет на 2011 рік».

Відповідно до Конституції України, керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про Державний бюджет України на 2011 рік” та Бюджетним кодексом України міська рада вирішила:
1. Затвердити :
розпорядження голови міської ради №49 від 24.05.2011р
розпорядження голови міської ради №55 від 02.06.2011р
розпорядження голови міської ради №57 від 08.06.2011р

2. Внести зміни до рішення міської ради „Про затвердження міського бюджету на 2011 рік” від 31 грудня 2010 року № 42 -4/VІ (з урахуванням внесених змін)

3. Внести зміни до додатків 2,3.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування фінансів та бюджету.Міський голова Г. Лебідь

м.Верхньодніпровськ
від 16.06.2011 року
№ 127 -8 /VІ


ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Шосте скликання
Дев’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я
МІСЬКОЇ РАДИ
Про внесення змін до рішення міської ради
від 31 грудня 2010 року № 42 -4 /VІ” « Про міський бюджет на 2011 рік».

Відповідно до Конституції України, керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про Державний бюджет України на 2011 рік” та Бюджетним кодексом України міська рада вирішила:
1. Затвердити:
розпорядження голови міської ради №63 від 22.06.2011 року,
розпорядження голови міської ради №66 від 30.06.2011 року,
розпорядження голови міської ради №69 від 06.07.2011 року,
розпорядження голови міської ради №71 від 12.07.2011 року,
розпорядження голови міської ради №79 від 19.07.2011 року,
розпорядження голови міської ради №84 від 25.07.2011 року,
розпорядження голови міської ради №85 від 09.08.2011 року,
розпорядження голови міської ради №89 від 17.08.2011 року,

2. Внести зміни до рішення міської ради „Про затвердження міського бюджету на 2011 рік” від 31 грудня 2010 року № 42 -4/VІ (з урахуванням внесених змін)
2.1. У пункті 1:
Цифри:
«7 589 850,00»,«5 994 800,00», «1 595 050,00», «504 000,00»
Замінити відповідно цифрами
« 8 106 420,00»,«6 279 020 ,00», «1 827 400,00», «673 350,00»

2.2. У пункті 2:
Цифри:
«7 901 414,57,00»,«6 035 305,00», «1 866 109,57,00»
Замінити відповідно цифрами
«8 417 984,57», «6 259 625,00», «2 158 359,57»

2.3. У пункті 3 викласти в редакції – загальний фонд:
«Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 19 395,00 грн.(додаток 6), у тому числі:
Профіцит у сумі 298 146,00 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
Дефіцит у сумі 278751,00 грн. на суму розподіленого вільного залишку коштів, який утворився станом на 01 січня 2011 року.»
2.4. Пункт 4 викласти в редакції – спеціальний фонд:
Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 298 146 грн. .(додаток 6), джерелом покриття якого визначити:

Надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 298 146 грн.

2.5. Пункт 6 викласти в редакції:

: Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та іншим бюджетом на 2011 рік (додаток4):

2.5.1. Дотації і субвенції, що передаються із районного бюджету до бюджетів сіл, селищ, міст районного значення за рахунок державного бюджету, у сумі – 263 200,00 грн., із них:
по загальному фонду:
-дотація вирівнювання – 92 500 грн.;
-додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівникам бюджетної сфери в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки -56 700 грн.;

по спецільному фонду:
-субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток-114 000 грн.

2.5.2. Субвенції, що передаються із районного бюджету до бюджетів сіл, селищ, міст районного значення за рахунок обласного бюджету, у сумі – 680 000 грн., із них:

по спецільному фонду:
-субвенція на природоохоронні заходи – 600 000 грн.;
-субвенція на фінансування переможців обласного конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування 2010 року – 80 000 грн.

Субвенція що передаються до бюджетів сіл, селищ, міст районного значення за рахунок районного бюджету, у сумі – 85 000 грн., із них:
-субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіону в 2011 році – 85 000 грн.

Субвенції, що передаються до районного бюджету з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення – 110 000 грн., із них:

по загальному фонду:
-субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів – 100 000 грн.;
-субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіону в 2011 році -10 000 грн.-


2.6. У пункті 10 цифру «3 344 385,00»,
замінити на «3 052 837,45».

3. Внести зміни до додатків 1,2,3,4,5,6,7 і викласти їх в редакції згідно з додатками 1,2,3,4,5,6,7.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування фінансів та бюджету.Міський голова Г. Лебідь

м.Верхньодніпровськ
від 30.08.2011 року
№ 152 -9 /VІ
Версія для друку Написати листа
Підписка на новини
Підписатись
Призупинити підписку
RSS

Опитування

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор